Hotel Regente Aragón

Perfecciona el teu acte amb nosaltres

Especialitzats en empreses

Gràcies a la nostra ubicació al centre de Saolu i a deu minuts de Tarragona, l’Hotel Regente Aragón Gastronómico es converteix en un espai perfecte per a empreses que vulguin celebrar qualsevol tipus d’acte. Cobrim totes les teves necessitats mitjançant diferents tarifes corporatives, salons per a presentacions i un servei gastronòmic amb múltiples opcions de menú.

Espais per al teu acte

L’hotel està preparat per acollir reunions d’empreses i convencions posant a la teva disposició diverses sales i un servei de gastronomia a l’alçada dels teus convidats. Les sales de reunions són polivalents i insonoritzades, equipades amb material audiovisual, wifi i amb possibilitat d’oferir coffee-break i còctels.

Sales i capacitats

The terrace experience

La nostra sala per a una experiència de 3 pantalles. Projecta les teves presentacions, productes, o espots a la nostra sala ideada per això. Aquesta sala no es reserva sinó porta servei de restauració associat

Sala Llevant

31,48 m2

Imperial: 20 persones

Hotel Regente Aragón
Hotel Regente Aragón

Sala Xaus

117,92 m2.

Teatre: 120 persones

Sala Nord

51,08 m2.

Imperial: 35 persones

Teatre: 35 persones

Escola: 45 persones

Hotel Regente Aragón

Contacta amb nosaltres

(Español) (Español)
captcha